อ.ทอง ธรรมดา เกษตรกรเจ้าของรางวัลสำนึกรักบ้านเกิด ได้แนะนำถึงวิธีการปลูกมะนาวนอกฤดู โดยให้ละเอียดว่า สิ่งที่มีผลไปกระตุ้นทำให้มะนาวออกผลก็ คือ ธาตุไนโตรเจน ซึ่งธาตุนี้ก็จะมีอยู่ในน้ำฝน ในช่วงเดือนตุลาคม –พฤศจิกายน จะเป็นช่วงฤดูฝน เมื่อต้นมะนาวได้รับน้ำฝนที่มีธาตุไนโตรเจนในช่วงนี้จะส่งผลให้มะนาวออกดอกออกผลทำให้มะนาวที่ปลูกกันทั่วประเทศนั้นออกผลผลิตพร้อมๆกันทำให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดพี่น้องเกษตรกรขายได้ราคาต่ำ อ.ทอง จึงได้แนะนำเทคนิคแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อขายผลผลิตมะนาวให้ได้ในราคาสูง โดยวิธีการบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู คือ ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรต้องดูแลมะนาว ไม่ให้ต้นมะนาวที่ปลูกไว้ในบ่อซีเมนต์ถูกน้ำฝน เพียงแค่นำแผ่นพลาสติกใสมาคลุมไว้ที่ปากบ่อซีเมนต์ แล้วรัดด้วยเชือกปอฟางให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนมาถูกต้นมะนาวและดินปลูกที่อยู่ในวงบ่อซีเมนต์ งดให้น้ำและปุ๋ย วิธีการนี้เรียกว่า ทำให้มะนาวเครียด คลุมไว้จนกว่าใบมะนาวจะเริ่มเหี่ยวมีสีเหลือง จากนั้นนำแผ่นพลาสติกใสออก รดน้ำต่อเนื่อง 7-10 วัน มะนาวก็เริ่มออกดอก สามารถเก็บผลผลิตที่ออกนอกฤดูได้ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ก็จะทำให้มะนาวมีราคาสูงส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

++ อุปกรณ์ที่ต้องตรียมในการปลูก ++

1.วงบ่อซีเมนต์ ควรใช้บ่อซีเมนต์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 80 - 100 ซม. สูง 40 - 60 ซม. ที่ด้านล่างหรือก้นบ่อ ควรมีฝาซีเมนต์วงกลมขนาด 80-90 ซม. รองรับอยู่ด้านล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้รากมะนาวหยั่งลงดินนอกก้นบ่อ บังคับให้ออกผลนอกฤดูได้ยาก

2. แผ่นพลาสติกใส ไว้คลุมปากบ่อ เพื่อบังคับออกนอกฤดู

3.เชือกฟาง ไว้มัดแผ่นพลาสติกใสให้ติดกับบ่อซีเมนต์

4.ดินปลูก ใช้ดินร่วนผสม ปุ๋ยหมักในอัตรา 3 ต่อ 2 หรือดินร่วนผสมปุ๋ยคอกในอัตรา 3 ต่อ 1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี ใส่ดินที่ผสมแล้วลงในวงบ่อให้เต็มถึงขอบบ่อโดยให้ดินแน่นพอควรแล้วพูนดินเป็นรูปหลังเต่าสูงประมาณ 6 – 8 นิ้ว

วิธีการปลูก :

นำต้นพันธุ์มะนาวจากต้นกิ่งตอนต้นปักชำ หรือต้นต่อยอดที่สมบูรณ์แข็งแรงดีมาปลูกตรงกลางวงบ่อ โดยขุดหลุมเล็กน้อย รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 100-150 กรัมต่อหลุม ใช้มีดกรีดก้นถุงพลาสติกสีดำโดยรอบแล้วนำต้นมะนาวไปวางในหลุม กลบดินเล็กน้อย ใช้มีดกรีดถุงพลาสติกที่เหลือออก กลบดินแล้วกดดินให้แน่น ใช้ไม้ไผ่ปักหลัก เพื่อกันลมแล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การให้ปุ๋ย :

หลังจากมะนาวเริ่มติดดอกในช่วงแรกยังไม่ต้องให้ปุ๋ย ให้รดน้ำเลี้ยงไว้รอจนกว่าดอกจะโตเท่าเมล็ดสาคู จึงค่อยเติมปุ๋ยสูตร 16-8-8 หรือ สูตร 25-7-7 ลงไป ในอัตรา 100 กรัมต่อต้น ก่อนเก็บผลผลิต 1 เดือน ไม่ต้องให้ปุ๋ย ให้น้ำอย่างเดียวเพราะการให้ปุ๋ยที่ผ่านมาต้นมะนาวได้ธาตุอาหารมากเพียงพอแล้ว


ตระกร้าสินค้า

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า