สูตร1-4-7คือสูตรการรักษายอดอ่อนอันทรง ประสิทธิภาพคิดค้นขึ้นโดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี เกจิไม้ผลชื่อดังของเมืองไทย แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน" หลายครั้งที่มีผู้นำสูตรนี้ไปใช้แล้วไม่ได้ผลแม้จะมีกรรมวิธีการใช้สารเคมีและการฉีดพ่นตามวงรอบที่ถูกต้องแล้วก้อตามแต่ยอดอ่อนก้อยังถูกโรคและแมลงเข้าทำลาย จึงเป็นเหตุให้พาลคิดว่าใช้สูตรนี้ไม่ได้ผลซึ่งแท้จริงแล้วจุดสำคัญที่สุดจะอยู่ที่

#การนับวันแรกที่จะเริ่มใช้สูตร1-4-7
กล่าวคือ วันที่ 1 ของการใช้สูตร 1-4-7 จะเริ่มตั้งแต่

#ยอดอ่อนผลิออกมาใหม่ประมาณเขี้ยวกรแต
(3-5มม.)ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้จะมีทั้งโรคและแมลง เข้ามาวางไข่และทำลายยอดอ่อน ส่วนการใช้สูตร 1-4-7 ของสวนมะนาวสุระจินดาก็ได้ยึดถือแนวทางและปฏิบัติดังนี้

#ครั้งที่1 หลังจากมะนาวผลิยอดอ่อนเท่าเขี้ยว
กระแต(3-5มม.) เริ่มนับเป็นวันที่ 1 ฉีดพ่น(จับใบ+(อิมิดาครอพริด,กำมะถันทอง) )

#ครั้งที่2 หลังจากฉีดพ่นครั้งที่ 1 ให้เว้นสองวัน
แล้วเริ่มฉีดพ่นในวันที่ 4 (จับใบ+(อบาเม็กติน,ไซเปอร์เมทริน) )

#ครั้งที่3 หลังจากฉีดพ่นครั้งที่ 2 ให้เว้นสองวัน
แล้วเริ่มฉีดพ่นในวันที่ 7
(จับใบ+ฟังกูราน+(คาร์โบซัลแฟน,โอไมท์) )

#ข้อควรระวัง ห้ามพ่นสารเคมีขณะเเดดจัดหรือผสม
สารเข้มข้นจนเกินไป การใช้สารเคมีจะสลับปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไม่ได้ตายตัวว่าต้องใช้ตามนี้นะครับ เพียงเท่านี้ยอดอ่อนก็จะผลิออกสวยงาม ไม่มีปัญหา
หนอนชอนใบหรือใบบิดม้วนอันเนื่องมาจากเพลี้ยไฟหรือไรแดงแน่นอนครับ

 


ตระกร้าสินค้า

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า