สวนสุระจินดา เกิดจากแนวคิดผสมผสาน งานทางด้านเกษตร ผสม อุตสาหกรรม

คือเพื่อนในกลุ่มได้ทำงานในสวนเกษตรอุตสาหกรรม และบางส่วนจบทางด้าน

สาขาเกษตร บางส่วน มีประสบการณ์ ที่ผ่านมา เรียกได้ว่า ทำสวนผลไม้ ที่มีเนื้อที่

3,000 กว่าไร่ ในรูปแบบอุตสาหกรรม ปัจจุบันก็ทำงานอยู่ในด้านนี้

เริ่มจากการที่เพื่อนในกลุ่มเรา ได้ปลูกส้มและ มะนาวอยู่ในรูปแบบที่ดี เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

มาผสมผสาน กับสายพันธุ์ มะนาวตามท้องตลาดทำให้ สวนเราคิดว่าจะนำประสบการณ์มา

เลาสู่กันฟัง ในแนวทางตามกลุ่มเรา  เราเรียกกลุ่มเราว่า กลุ่มแนวผสมผสานงาน เกษตร

ที่สวนเราดั้งเดิมปลูกลงดิน และ ลงท่อวงบ่อ แต่สวนมากจะปลูกลงดิน

กลุ่มเราได้ทำงานร่วมกับทาง อาจาร์ย มหาวิทยาลัย ทางด้านเกษตร หลายๆท่าน ในเมืองไทย

และได้เดินทางไปเยี่ยมชม ยังต่างประเทศที่มีลักษณะ อากาศคล้ายเมืองไทย

ทางกลุ่มเรา ได้ศึกษาการปลูกมะนาว ตามกูรูเมืองไทย หลายๆ ท่าน ตามแนวทางของเรา

ตามที่ผมเสนอในหัวข้อ ความรู้เรื่องมะนาว เราก็ได้นำมาปรับใช้ในระบบ เกษตร แบบชาวบ้าน

เพื่อลดต้นทุน ในเกษตร แบบที่ควรเป็นไป ตามท้องถิ่น

 

สวนสุระจินดา ได้ปลูกทั้งแบบอินทรีย์และ ปลูกแบบเคมี จึงนำข้อดีและ ข้อเสียของแต่ละ อย่าง

มาผสมให้เข้ากันแบบ เฉพาะเรา

 

สวนสุระจินดา ได้เรียนรู้การปลูกตามแนวทาง ตามท่านอาจารย์ ที่มีชื่อเสียง ในด้านมะนาว ดังนี้

ดร.รวี เสรฐภักดี อ.ทอง ธรรมดา คุณชาย ท่ายาง คุณวโรชา จันทโชติ

 

  

 


ตระกร้าสินค้า

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า