กิ่งตอนมะนาว  ราคา  รายละเอียด
 1  กิ่งตอนมะนาวแป้นวโรชา   250 เปลือกบาง ลูกปานกลาง ดกมาก 2000 - 3000 ลูกต่อต้น น้ำมาก กลิ่นหอม
เป็นที่ต้องการของตลาด
 2  กิ่งตอนมะนาวแป้นใหญ่   150 ลูกใหญ่ น้ำมาก กลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์ ทนโรคผลดก
เปลือกบาง เป็นที่ต้องการของตลาด  บังคับออกนอกฤดูง่าย
 3  กิ่งตอนมะนาวแป้นดกพิเศษ   100 ลูกใหญ่ น้ำมาก กลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์ ผลดก
เปลือกบาง เป็นที่ต้องการของตลาด 
 4  กิ่งตอนมะนาวแป้นรำไพ     50 เปลือกบาง น้ำมาก กลิ่นหอม เป็นที่ต้องการของตลาด
 5  กิ่งตอนมะนาวแป้นพิจิตร     50 ลูกใหญ่ ผลดก ทนโรค น้ำมาก บังคับออกนอกฤดูง่าย
 6  กิ่งตอนมะนาวตาฮิติ     50 ลูกใหญ่ ไม่มีเมล็ด น้ำมาก กลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์ ทนโรค
 7  กิ่งตอนมะนาวแป้นรำไพ     80 เปลือกบาง น้ำมาก กลิ่นหอม เป็นที่ต้องการของตลาด
 8  ปุ๋ยเร่งเจริญเติบโต   800 เร่งมะนาวโตเร็ว  ใบเขียวเข้ม ขยายผลมะนาว ลดการร่วงดอกมะนาว
       

 

 


ตระกร้าสินค้า

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า