สต็อค ของพวกนี้ สำหรับสวนมะนาว

 1. ปุ๋ย 15-15-15 เอาไว้ให้ NPK แก่พืช  เน้น P
 2. ยูเรีย เอาไว้ให้ N แก่พืช
 3. ปุ๋ย 0-0-60 เอาไว้ให้ K แก่พืช
 4. ปูนขาว หรือ โดโลไมท์ ลดความเป็นกรดของดิน
 5. ปุ๋ยทางใบ โยกหน้า เขียว ตรานกเหงือก เร่งการเติบโตกิ่งใบมะนาว
 6. ปุ๋ยทางใบ 0-52-34 กดไม่ให้ ยอดอ่อนแตก เมื่อโดนฝน หลังอดน้ำ
 7. ปุ๋ยทางใบ โพแทสเซ๊ยมไนเตรท (13-0-46) กระตุ้นการแตกยอด
 8. ปุ๋ยทางละลายช้า ออสโม้ 12-25-6 เอาไว้ให้ NPK แก่พืช  เน้น P เสริมธาตุอาหารรอง
 9. ปุ๋ยทางใบ Super K ของโซตัส เอาไว้ให้ NPK แก่พืช  เน้น K + P สริมธาตุอาหารรอง
 10. ปุ๋ยคอกเก่า หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่ม อินทรีย์ วัตถุในดิน 
 11. ผงเชื้อแบคทีเรีย BS กำจัด ป้องกันโรคแคงเกอร์ เชื้อรา 
 12. ผงเชื้อแบคทีเรีย BT กำจัด หนอน 
 13. หัวเชื้อจุลินทรีย์ทริปโตฝาจ กำจัดแมลง เพลี้ย
 14. สตาร์เกิ้ล  กำจัด หนอน และ เพลี้ย
 15.  สตาร์เกิ้ลจี กำจัด หนอน และ เพลี้ย
 16. โปรวาโด้ กำจัด หนอน และ เพลี้ย
 17. ปิโตเลี่ยม ออยล์ กำจัด หนอน และ เพลี้ย
 18. ไซเปอร์เมตริน 35% กำจัด หนอน และ เพลี้ย
 19. ผงกำมะถัน กำจัด ไรแดง 
 20. ยาแมทาแล็กซิล กำจัด ป้องกันโรคจาก เชื้อรา 
 21. จิบทรี ยับยั้งการออกดอก และ  ทำให้ผลสุกช้า 
 22. แพคโคบิวทาโซล ยับยั้งการแตกใบอ่อน ใช้บังคับมะนาวนอกฤดู
 23. น้ำยาล้างจาน ช่วยเป็น สารจับใบ
 24. NAA กำจัดดอกผล  หรือ ทำให้ดอกผลไม่ร่วง
 25. IBA เร่งราก  เวลาตอน หรือ ชำ 

ตระกร้าสินค้า

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า