การใช้ แคงเกอร์ น็อค
แคงเกอร์น็อค บรรจุในซอง1ซองขยายหรือเพิ่มปริมาณของเชื้อก่อนใช้
1.เตรียมขวดเปล่าขนาด1.5ลิตร ใช้น้ำสะอาดที่ผ่านการฆ่าเขื้อหรือผ่านการต้มสุก ปริมาณ1.25 ลิตร หรือเทน้ำจากขวดน้ำดื่มขนาด1.5ลิตร(ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน)ให้เหลือ1.25 ลิตรเพื่อให้หัวเชื้อเข้าไปแทนที่ได้และให้มีช่องอากาศอยู่ภายในบ้างเพราะเชื้อต้องการออกซิเจนในการขยายจำนวนหรือเพิ่มปริมาณ
2.เปิดซองแคงเกอร์ น็อค เทเชื้อลงในขวดน้ำดื่ม ขนาด1.5 ลิตรให้หมดซอง (ไม่ควรใช้มือสัมผัสเชื้อหรือน้ำโดยตรง หลีกเลี่ยงที่มีกระแสลมแรง) ปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิห้อง ทำการเขย่าขวดเชื้อ 3-5ครั้งต่อวัน ทุกครั้งที่เขย่าแล้วหมุนเกลียวคลายฝาออกเพื่อระบายอากาศส่วนหนึ่งออกมาจากขวด ปิดฝาวางไว้ในแนวนอนจนกว่าจะครบ 48 ชั่วโมง(2วัน) ควรใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวเพื่อหวังผลสูงสุด
3.ผสมสารจับใบในน้ำสะอาด 100ลิตร หรือถังฉีดขนาด20ลิตร กวนให้เข้ากัน ให้ใช้หัวเชื้อที่ขยายแล้ว 1.25 ลิตรเทผ่านชุดกรองเศษตะกอนลงไปในถัง100ลิตรหรือ 300ซีซีสำหรับถังฉีด20ลิตร กวนให้เข้ากันห้ามการผสมสารเคมีกำจัดแมลง ฮอร์โมนพืช สารเคมีหรือปุ๋ยทางใบใดๆลงไป
สำหรับสวนที่ยังไม่เคยใช้ให้ฉีดพ่น 3วัน/ครั้งเป็นจำนวน3ครั้งติดต่อกันเพื่อกำจัดโรคแคงเกอร์ หลังจากนั้นใช้เพื่อป้องกัน ทุก7-15 วันครั้งเพื่อควบคุมและกำจัดโรคที่จะเกิดขึ้นต่อไป หลักการคือเชื้อต้องสัมผัสถูกจุดหรือตำแหน่งที่เป็นโรคแคงเกอร์ถึงจะทำลายโรคแคงเกอร์ได้


ตระกร้าสินค้า

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า